Generatory częstotliwości, okresu i przedziałów czasu (w tym również: syntezery i generatory funkcyjne)


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Generatory częstotliwości, okresu i przedziałów czasu (w tym również: syntezery i generatory funkcyjne)
Symbol laboratorium
Nr pracowni
22
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
częstotliwość
Zakres pomiarowy/metoda
(0,1 Hz ÷ 14 GHz) pomiar bezpośredni
Niepewność rozszerzona
od (1 pHz + 2E-12*f)
cena

260 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Podana cena jest określona dla typowych zakresów wzorcowania. W przypadkach wzorcowań nietypowych cenę określa się indywidualnie - liczba rbg x stawka za 1 rbg