Mieszanina gazowa (CO,CO2,O2,NO,NO2,SO2)?0,0005 mol/mol


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Mieszanina gazowa (CO,CO2,O2,NO,NO2,SO2)?0,0005 mol/mol
Symbol laboratorium
Nr pracowni
31
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
zawartość składnika w mieszaninie gazowej
Zakres pomiarowy/metoda
zawartość składnika ?0,0005 mol/mol
Niepewność rozszerzona
> 1 %
cena

910 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-