Nawigacja

Certyfikat MID

PL 08 004/MI-005 uzup. 3


Nr certyfikatu / Certificate no
PL 08 004/MI-005 uzup. 3
Rodzaj certyfikatu / Category
Certyfikat badania typu WE
Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument
Instalacja pomiarowa do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda
Szczegółowy rodzaj przyrządu / Measuring instrument
 
Typ / Type
IPM-01-xx, IPM-01-xx-F
Data wydania / Released from
2016-04-19
Data obowiązywania od / Valid from
2016-04-19
Data obowiązywania do / Valid until
2018-08-05
Jednostka notyfikowana / Notified body
Główny Urząd Miar - JN 1440
Certyfikat powiązany / Related certificate
Uwagi / Remarks
 
Język / Language
pl
Cofnięto / Withdrawn
nie
Wnioskodawca nazwa / Applicant's name
AUREX LPG" Sp. z o.o.
Wnioskodawca kod / Applicant's postal code
05-090
Wnioskodawca miasto / City
Raszyn
Wnioskodawca ulica / Street
ul. T. Kościuszki 8
Wnioskodawca NIP / Applicant's fiscal no
 
Wnioskodawca REGON / Applicant's National Business Registry Number
 
Wnioskodawca kraj / Applicant's country
Polska
Producent nazwa / Manufacturer's name
AUREX LPG" Sp. z o.o.
Producent kod / Postal code
05-090
Producent miasto / City
Raszyn
Producent ulica / Street
ul. T. Kościuszki 8
Producent NIP / Manufacturer's fiscal no
 
Producent REGON / Manufacturer's National Business Registry Number
 
Producent kraj / Manufacturer's country
Polska
do góry