Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r698002571522,Przetwornik-drgan-mechanicznych.html
2021-04-20, 05:05

Przetwornik drgań mechanicznych


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Przetwornik drgań mechanicznych
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
czułość w funkcji częstotliwości
Zakres pomiarowy/metoda
5 Hz ÷ 10 kHz od 5 do 8 pkt. pom. zgodnie z normą ISO16063-21
Niepewność rozszerzona
0,9 % ÷ 1,2 % zależnie od częstotliwości
cena

455 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Koszt dotyczy 1 typowego 1-osiowego piezoelektrycznego przetwornika o masie do 300 g. Cena za usługę niestandardową będzie ustalana indywidualnie.
Kontakt

Zbigniew Siejda: zbigniew.siejda@gum.gov.pl; tel. 22 581 9207