Generatory częstotliwości, okresu i przedziałów czasu (w tym również: syntezery i generatory funkcyjne)


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Generatory częstotliwości, okresu i przedziałów czasu (w tym również: syntezery i generatory funkcyjne)
Symbol laboratorium
Nr pracowni
22
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
częstotliwość (1-dniowy pomiar podstawy czasu)
Zakres pomiarowy/metoda
częstotliwość ustalona (0,1 Hz ÷ 14 GHz) pomiar bezpośredni
Niepewność rozszerzona
od (1 pHz + 2E-12*f)
cena

260 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
1-dniowe badanie podstawy czasu