Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

ZT 10/2023


Nr decyzji
ZT 10/2023
Znak zatwierdzenia typu
PL T 23 10
Nazwa przyrządu pomiarowego
zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 19000 dm3, posadowione na stałe
Producent przyrządu pomiarowego
Podlaska Wytwórnia Wódek "POLMOS" S.A.
Kod
00-483
Miasto
Warszawa
Ulica
ul. Frascati 12
Kraj
Polska
Data wydania
2023-03-28
Data obowiązywania od
Data obowiązywania do
2033-03-28
Decyzja powiązana
Uwagi
-
Cofnięto
nie
do góry