Stół obrotowy, obrotowa kodowana podziałka kątowa - z pryzmą wielościenną


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Stół obrotowy, obrotowa kodowana podziałka kątowa - z pryzmą wielościenną
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
kąt ustawienia
Zakres pomiarowy/metoda
co 360°
Niepewność rozszerzona
1,1"
cena

325 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
Poza siedzibą GUM wzorcowane są przetworniki wbudowane w stacjonarny układ pomiarowy.
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Wzorcowanie w zakresie 1, 5 i 10 obrotów, za każdą kolejną wielokrotność 5 obrotów dolicza się 0,1 rbg pomnożone przez stawkę godzinową; przy wzorcowaniu poza siedzibą GUM do ceny dolicza się koszt delegacji.
Kontakt

Katarzyna Nicińska; katarzyna.nicinska@gum.gov.pl; tel.: 22 581 94 84