Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r6911884825,Certyfikowany-material-odniesienia-ciekly-wzorzec-napiecia-powierzchniowego-w-je.html
2019-06-19, 14:02

Certyfikowany materiał odniesienia – ciekły wzorzec napięcia powierzchniowego, w jednej temperaturze


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Certyfikowany materiał odniesienia – ciekły wzorzec napięcia powierzchniowego, w jednej temperaturze
Symbol laboratorium
Nr pracowni
74
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
napięcie powierzchniowe cieczy
Zakres pomiarowy/metoda
(18 ÷ 65) mN/m tensjometryczna lub wzniesienia kapilarnego
Niepewność rozszerzona
(0,1 ÷ 0,2) mN/m
cena

90 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-