Walec wewnętrzny - za pomocą przyrządu do pomiaru okrągłości


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Walec wewnętrzny - za pomocą przyrządu do pomiaru okrągłości
Symbol laboratorium
Nr pracowni
43
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
okrągłość
Zakres pomiarowy/metoda
± 200 µm
Niepewność rozszerzona
0,1 µm
cena

221 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
średnica (5 ÷ 150) mm
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-