Głowica podziałowa - z pryzmą wielościenną


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Głowica podziałowa - z pryzmą wielościenną
Symbol laboratorium
Nr pracowni
42
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
kąt podziału (błąd wskazywanego kąta podziału)
Zakres pomiarowy/metoda
360°, co 15°
Niepewność rozszerzona
1,1
cena

520 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Przy wzorcowaniu poza siedzibą GUM do ceny dolicza się koszt delegacji.