Przetwornik udarów mechanicznych


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Przetwornik udarów mechanicznych
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
czułość w funkcji przyspieszenia
Zakres pomiarowy/metoda
2 km/s² ÷ 100 km/s²
Niepewność rozszerzona
2 km/s² ÷ 50 km/s²: 2 %> 50 km/s²: 3,5 %
cena

455 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Koszt dotyczy 1 przetwornika 1-osiowego o masie do 50 g. Cena za usługę niestandardową będzie ustalana indywidualnie.
Kontakt

Zbigniew Siejda e-mail: zbigniew.siejda@gum.gov.pl tel.: 22 581 92 07