Wzorce (achromatyczne i barwne) gęstości optycznej widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego D wzorcowane w odniesieniu do wzorca wtórnego


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorce (achromatyczne i barwne) gęstości optycznej widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego D wzorcowane w odniesieniu do wzorca wtórnego
Symbol laboratorium
Nr pracowni
61
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
gęstość optyczna widmowego współczynnika przepuszczania kierunkowego materiałów neutralnych widmowo (dla jednego wzorca przy trzech długościach fali)
Zakres pomiarowy/metoda
0 ÷ 3 Abs Zakres widmowy (210 ÷ 900) nm
Niepewność rozszerzona
0,0011·D6 - 0,0057·D5 + 0,0129·D4 - 0,0135·D3 + 0,0069·D? + 0,0011·D + 0,0023
cena

175.50 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-