Elektroda pehametryczna


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Elektroda pehametryczna
Symbol laboratorium
Nr pracowni
32
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
napięcie elektryczne
Zakres pomiarowy/metoda
od 40 mV do 80 mV
Niepewność rozszerzona
0,3 mV
cena

260 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-