Nawigacja

Certyfikat MID

PL-MI002- 1450CL0002 edition 2


Nr certyfikatu / Certificate no
PL-MI002- 1450CL0002 edition 2
Rodzaj certyfikatu / Category
EC-type Examination Certificate
Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument
Gas meter
Szczegółowy rodzaj przyrządu / Measuring instrument
 
Typ / Type
CGR-01
Data wydania / Released from
2015-06-18
Data obowiązywania od / Valid from
2015-06-18
Data obowiązywania do / Valid until
2020-05-23
Jednostka notyfikowana / Notified body
Oil and Gas Institute - NB 1450
Certyfikat powiązany / Related certificate
Uwagi / Remarks
 
Język / Language
en
Cofnięto / Withdrawn
nie
Wnioskodawca nazwa / Applicant's name
COMMON S.A.
Wnioskodawca kod / Applicant's postal code
91-205
Wnioskodawca miasto / City
Łódź
Wnioskodawca ulica / Street
ul. Aleksandrowska 67/93
Wnioskodawca NIP / Applicant's fiscal no
 
Wnioskodawca REGON / Applicant's National Business Registry Number
 
Wnioskodawca kraj / Applicant's country
Poland
Producent nazwa / Manufacturer's name
COMMON S.A.
Producent kod / Postal code
91-205
Producent miasto / City
Łódź
Producent ulica / Street
ul. Aleksandrowska 67/93
Producent NIP / Manufacturer's fiscal no
 
Producent REGON / Manufacturer's National Business Registry Number
 
Producent kraj / Manufacturer's country
Poland
do góry