Dowolne źródło - Kalibrator fotometryczny


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Dowolne źródło - Kalibrator fotometryczny
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
współrzędne chromatyczności x, y dowolnego źródła
Zakres pomiarowy/metoda
(2600 ÷ 3600) K; ok. 100 lx
Niepewność rozszerzona
0,03
cena

273 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena obejmuje pomiar współrzędnych trójchromatycznych (określenie temperatury barwowej) oraz pomiar natężenia oświetlenia w oknie pomiarowym kalibratora.
Kontakt

tel: 22 581 9446; 9587; 9403; 9054 e-mail: photometry@gum.gov.pl