Przekładnik napięciowy


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Przekładnik napięciowy
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
błąd napięciowy i kątowy
Zakres pomiarowy/metoda
Znamionowe napięcie pierwotne (100 ÷ 1100) V; znamionowe napięcie wtórne 100 V i 110 V
Niepewność rozszerzona
> 0,003 %, > 0,3 minuty (k = 2, P= ok. 95 %)
cena

45.50 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za jedną przekładnię do 1100 V
Kontakt

tel.: 22 581 9241, tel.: 22 581 9151; electricity@gum.gov.pl