Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r67197563046,Goniometr-z-pryzma-wieloscienna.html
2021-01-19, 08:52

Goniometr - z pryzmą wielościenną


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Goniometr - z pryzmą wielościenną
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
kąt podziału (błąd wskazywanego kąta podziału)
Zakres pomiarowy/metoda
360°, co 15°
Niepewność rozszerzona
0,5
cena

520 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Przy wzorcowaniu poza siedzibą GUM do ceny dolicza się koszt delegacji.
Kontakt

Katarzyna Nicińska; katarzyna.nicinska@gum.gov.pl; tel.:22 581 94 84