Rezystory stałe


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Rezystory stałe
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
rezystancja DC
Zakres pomiarowy/metoda
od 1 GΩ do 200 TΩ
Niepewność rozszerzona
(180 ÷ 4700) µΩ/Ω
cena

1500 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
przy użyciu teraomomierza
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

tel.: 22 581 9302 tel.: 22 581 9462; electricity@gum.gov.pl