Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r6684185165476,Multimetry.html
2019-12-14, 23:18

Multimetry


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Multimetry
Symbol laboratorium
Nr pracowni
52
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
prąd elektryczny stały
Zakres pomiarowy/metoda
poniżej lub równa 0,1 mA metoda techniczna
Niepewność rozszerzona
5E-06 A/A do 6,3E-04 A/A
cena

45.50 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za punkt pomiarowy