Pehametr zespolony z elektrodą


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Pehametr zespolony z elektrodą
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
pH
Zakres pomiarowy/metoda
od 1 do 13
Niepewność rozszerzona
0,005
cena

429 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-