Komórka punktu stałego (dla termometrii kontaktowej)


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Komórka punktu stałego (dla termometrii kontaktowej)
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
temperatura
Zakres pomiarowy/metoda
punkt potrójny Hg
Niepewność rozszerzona
0,7 mK
cena

2483 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

tel: 22 581 94 32, 22 581 91 15; e-mail: marek.kozicki@gum.gov.pl, emil.burcon@gum.gov.pl