Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r66315678324,Katownik-90-stalowy-granitowy-z-ramieniem-za-pomoca-maszyny-WMP.html
2021-01-19, 10:46

Kątownik 90° (stalowy, granitowy, z ramieniem) - za pomocą maszyny WMP


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kątownik 90° (stalowy, granitowy, z ramieniem) - za pomocą maszyny WMP
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
prostopadłość
Zakres pomiarowy/metoda
(0 ÷ 180)°
Niepewność rozszerzona
0,5"
cena

650 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
max. wymiary kątownika od 400 do 500 mm
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Pomiar prostopadłości dwóch powierzchni; W przypadku pomiaru prostopadłości kolejnych dwóch powierzchnii 0,5 x 1 rbg
Kontakt
Adam Wójtowicz; adam.wojtowicz@gum.gov.pl; tel.:22 581 91 48