Cylindry pomiarowe


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Cylindry pomiarowe
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
pojemność
Zakres pomiarowy/metoda
(powyżej 100 ÷ 2000) ml wagowa
Niepewność rozszerzona
0,0001
cena

241 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Pierwszy punkt wzorcowania; następny punkt wzorcowania dodatkowo 91,00 zł.
Kontakt

mass@gum.gov.pl tel.: 22 581 9410 tel.: 22 581 9547