Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r65403665,Katownik-90-stalowy-granitowy-z-ramieniem-za-pomoca-maszyny-WMP.html
2019-10-22, 23:17

Kątownik 90° (stalowy, granitowy, z ramieniem) - za pomocą maszyny WMP


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kątownik 90° (stalowy, granitowy, z ramieniem) - za pomocą maszyny WMP
Symbol laboratorium
Nr pracowni
43
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
płaskość
Zakres pomiarowy/metoda
(0 ÷ 500) µm
Niepewność rozszerzona
0,5 µm
cena

169 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
max. wymiary kątownika (700 x 500) mm
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
W przypadku pomiaru prostopadłości opłata za płaskość nie jest pobierana.