Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r65397108751366,DT-1212019.html
24.04.2024, 21:09

PHU TACHO-SPID Piotr Korycki


Skrócona nazwa podmiotu
P.H.U. TACHO-SPID PIOTR KORYCKI
Adres podmiotu
85-880 Bydgoszcz
ul. Toruńska 147

PHU TACHO-SPID Piotr Korycki

Numer cechy
0121 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
ZDT 14/2020 2020-02-20 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy analogowy i cyfrowy
DT 121/2019 2019-12-14 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
ZDT 14/2020
  1. ul. Toruńska 147, 85-880, Bydgoszcz
aktywny
DT 121/2019
  1. ul. Toruńska 147, 85-880, Bydgoszcz
aktywny