Przymiar półsztywny - z interferometrem laserowym


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Przymiar półsztywny - z interferometrem laserowym
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
odległość kresek
Zakres pomiarowy/metoda
(0,5 + 5000) mm
Niepewność rozszerzona
Q[20; 5,0L] µm; L w m
cena

273 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za 1 odcinek pomiarowy; za każdy kolejny odcinek pomiarowy 0,1 × stawka za 1 rbg
Kontakt

Mariusz Wiśniewski; mariusz.wisniewski@gum.gov.pl; tel.: 22 581 95 58