Układ sprzęgacza mechanicznego do pomiaru słuchawek kostnych


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Układ sprzęgacza mechanicznego do pomiaru słuchawek kostnych
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
- poziom skuteczności przy pobudzeniu siłą dynamiczną- poziom impedancji mechanicznej - modułimpedancja mechaniczna - faza
Zakres pomiarowy/metoda
250 Hz ÷ 4 kHz - poziom skuteczności i impedancja mechaniczna (moduł) 250 Hz - impedancja mechaniczna (faza)
Niepewność rozszerzona
0,4 dB ÷ 0,5 dB/ 0,6 dB/ 1°
cena

1300 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
Niepewność zależy od częstotliwości pomiarowej.
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

Danuta Dobrowolska: danuta.dobrowolska@gum.gov.pl ; tel. 22 581 9123