Mikrofon pomiarowy klasy WS1, WS2 lub WS3


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Mikrofon pomiarowy klasy WS1, WS2 lub WS3
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
charakterystyka częstotliwościowa
Zakres pomiarowy/metoda
od 20 Hz do górnej częstotliwości granicznej mikrofonu
Niepewność rozszerzona
WS1 i WS2: 0,1 dB ÷ 0,3 dBWS3: 0,1 dB ÷ 0,5 dB
cena

520 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
Informacje dotyczące niepewności wyznaczania charakterystyki częstotliwościowej nie uwzględniają niepewności poprawek dla określonego pola akustycznego
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
Danuta Dobrowolska: danuta.dobrowolska@gum.gov.pl ; tel. 22 581 9123