Płytka interferencyjna płaskorównoległa - za pomocą komparatora dwuczujnikowego


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Płytka interferencyjna płaskorównoległa - za pomocą komparatora dwuczujnikowego
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
odchylenie od równoległości
Zakres pomiarowy/metoda
(0 ÷ 20) µm
Niepewność rozszerzona
34 nm
cena

65 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
Robert Szumski; robert.szumski@gum.gov.pl; tel.:225819332