Spektrofotometry z ciągłą skalą długości fali (dla długości fali) wzorcowane w siedzibie GUM


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Spektrofotometry z ciągłą skalą długości fali (dla długości fali) wzorcowane w siedzibie GUM
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
długość fali dla materiału selektywnie przepuszczającego promieniowanie (dla pięciu punktów skali długości fali)
Zakres pomiarowy/metoda
Zakresy widmowe (200 ÷ 900) nm, (900 ÷ 2100) nm
Niepewność rozszerzona
0,17 nm; 0,51 nm
cena

325 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Usługa realiz. z usł. wykonywaną dla spektrofot. z ciągłą skalą dł. fali w GUM dla widm. współcz. przepuszczania kierunkowego τ lub dla gęstości optycznej widm. współcz. przep. kier. D.
Kontakt

tel: 22 581 92 59, 22 581 92 51, 22 581 93 71, 22 581 93 11, e-mail: iwona.ostrowska@gum.gov.pl, dobrochna.matkowska@gum.gov.pl, jolanta.gebicka@gum.gov.pl