Nawigacja

Certyfikat MID

7W2.431.1073.17 - wersja 1


Nr certyfikatu / Certificate no
7W2.431.1073.17 - wersja 1
Rodzaj certyfikatu / Category
Certyfikat systemu jakości producenta
Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument
Naczynie wyszynkowe
Szczegółowy rodzaj przyrządu / Measuring instrument
-
Typ / Type
Kubki PP plastikowe o numerach: 950; 940; 930; 932; 931; 933; 951 (950-616)
Data wydania / Released from
2017-04-28
Data obowiązywania od / Valid from
2017-04-28
Data obowiązywania do / Valid until
2020-04-27
Jednostka notyfikowana / Notified body
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi - JN 1446
Certyfikat powiązany / Related certificate
Uwagi / Remarks
-
Plik / Scan of certificate
Język / Language
-
Cofnięto / Withdrawn
nie
Wnioskodawca nazwa / Applicant's name
Polifolia Sp. z o.o.
Wnioskodawca kod / Applicant's postal code
-
Wnioskodawca miasto / City
-
Wnioskodawca ulica / Street
-
Wnioskodawca NIP / Applicant's fiscal no
-
Wnioskodawca REGON / Applicant's National Business Registry Number
-
Wnioskodawca kraj / Applicant's country
Polska
Producent nazwa / Manufacturer's name
Polifolia Sp. z o.o.
Producent kod / Postal code
Producent miasto / City
-
Producent ulica / Street
-
Producent NIP / Manufacturer's fiscal no
-
Producent REGON / Manufacturer's National Business Registry Number
-
Producent kraj / Manufacturer's country
Polska
do góry