Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r63888465,Przetwornik-drgan-mechanicznych.html
2021-05-13, 14:04

Przetwornik drgań mechanicznych


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Przetwornik drgań mechanicznych
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
czułość w funkcji częstotliwości
Zakres pomiarowy/metoda
0,25 Hz ÷ 10 kHz od 15 do 19 pkt. pom. zgodnie z normą ISO16063-11
Niepewność rozszerzona
0,5 % ÷ 1,4 % zależnie od częstotliwości
cena

1560 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

Zbigniew Siejda: zbigniew.siejda@gum.gov.pl; tel. 22 581 9207