Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

ZT 24/2020


Nr decyzji
ZT 24/2020
Znak zatwierdzenia typu
PL T 20 24
Nazwa przyrządu pomiarowego
zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 500 dm3 do 2500 dm3, posadowione na stałe
Producent przyrządu pomiarowego
BIZNESPROJEKT TOMASZ RZYCHOŃ
Kod
40-778
Miasto
Katowice
Ulica
ul. Bałtycka 55C
Kraj
Polska
Data wydania
2020-06-04
Data obowiązywania od
Data obowiązywania do
2030-06-04
Decyzja powiązana
Uwagi
-
Cofnięto
nie
do góry