Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r63710147163749,DT-402022.html
2023-09-21, 21:38

"PROTAB" KOWALCZUK I WSPÓLNICY SPÓŁCE JAWNEJ


Skrócona nazwa podmiotu
PROTAB
Adres podmiotu
05-230 Kobyłka
ul. Marii Konopnickiej 11B

"PROTAB" KOWALCZUK I WSPÓLNICY SPÓŁCE JAWNEJ

Numer cechy
0562 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
DT 40/2022 2022-12-09 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy analogowy i cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
DT 40/2022

ul. Józefa Poniatowskiego 97A, 05-220, Zielonka

aktywny