Certyfikowany materiał odniesienia - wodny wzorzec etanolu


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Certyfikowany materiał odniesienia - wodny wzorzec etanolu
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
ułamek masowy
Zakres pomiarowy/metoda
(0,0 ÷ 6,0) mg/g
Niepewność rozszerzona
(0,0002 ÷ 0,012) mg/g
cena

206 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
500 ml
Kontakt
Piotr Janko; e-mail: piotr.janko@gum.gov.pl; tel. 581 9267