Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r6348839818,Plytka-katowa-za-pomoca-goniometru.html
2019-11-19, 00:50

Płytka kątowa - za pomocą goniometru


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Płytka kątowa - za pomocą goniometru
Symbol laboratorium
Nr pracowni
42
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
kąt [wewnętrzny, zewnętrzny]
Zakres pomiarowy/metoda
180°
Niepewność rozszerzona
2,2
cena

2446.60 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
dla płytek o zwierciadlanych powierzchniach
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Komplet 85 sztuk, typu Johanssona