Częstościomierze-czasomierze, częstościomierze i czasomierze cyfrowe i analogowe, w tym również stanowiące integralną część innych urządzeń


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Częstościomierze-czasomierze, częstościomierze i czasomierze cyfrowe i analogowe, w tym również stanowiące integralną część innych urządzeń
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
okres
Zakres pomiarowy/metoda
(80 ps ÷ 10 s)
Niepewność rozszerzona
od (2E-12+1 pHz *T)*T
cena

195 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Podana cena jest określona dla typowych zakresów wzorcowania. W przypadkach wzorcowań nietypowych cenę określa się indywidualnie - liczba rbg x stawka za 1 rbg.
Kontakt
tel. 22 581 9418 tel. 22 581 9156 e-mail: time@gum.gov.pl