Kondensator przełączalny


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kondensator przełączalny
Symbol laboratorium
Nr pracowni
52
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
współczynnik stratności
Zakres pomiarowy/metoda
1E-05 ÷ 1E-03
Niepewność rozszerzona
1E-05 ÷ 2E-04
cena

585 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-