Kątownik 90° walcowy - za pomocą maszyny WMP


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kątownik 90° walcowy - za pomocą maszyny WMP
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
prostopadłość
Zakres pomiarowy/metoda
(0 ÷ 180)°
Niepewność rozszerzona
0,5"
cena

364 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
wysokość kątownika (0 ÷ 100) mm
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
Adam Wójtowicz; adam.wojtowicz@gum.gov.pl; tel.:22 581 91 48