Dawkomierz terapeutyczny i ochrony radiologicznej


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Dawkomierz terapeutyczny i ochrony radiologicznej
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
kerma w powietrzu
Zakres pomiarowy/metoda
metoda podstawienia
Niepewność rozszerzona
1 %
cena

3185 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
GUM
Uwagi dot. wzorcowania
komora typu A prom. X 10 kV ÷ 50 kV oraz komora typu A prom. X 50 kV ÷ 420 kV
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena dla dawk. ochr. rad. dla widma Narrow (N-60 do N-300); po uzysk. dod. inf. od Klienta (licz. komór dawk., licz. jakości prom., licz. zakr. pom., licz. pkt pom. dla każdego z wzorc. zakr.) cena ulega modyf. (1 rbg za dodatk. pkt pom.).
Kontakt

tel.: 22 581 93 58, 22 581 95 22; e-mail: radiologia@gum.gov.pl