Audiometr tonowy


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Audiometr tonowy
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
poziom ciśnienia akustycznego dla przewodnictwa powietrznegopoziom siły dynamicznej dla przewodnictwa kostnego
Zakres pomiarowy/metoda
poziom słyszenia dla przewodnictwa powietrznego: 0 dB ÷ 130 dB; 125 Hz ÷ 8 kHz poziom słyszenia dla przewodnictwa kostnego 0 dB ÷ 80 dB250 Hz ÷ 4 kHz
Niepewność rozszerzona
0,4 dB0,6 dB
cena

845 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
Liczba rbg dotyczy wyznaczenia: - dla przewodnictwa powietrznego: poziomów słyszenia tonów, poziomów szumów maskujących, częstotliwości tonów, zniekształceń całkowitych oraz siły docisku pałąka słuchawek nausznych, - dla przewodnictwa kostnego: poziomów słyszenia tonów, zniekształceń całkowitych oraz siły docisku pałąka słuchawki kostnej.
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

Danuta Dobrowolska: danuta.dobrowolska@gum.gov.pl ; tel. 22 581 9123