Pipety tłokowe jednokanałowe o zmiennej i stałej objętości


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Pipety tłokowe jednokanałowe o zmiennej i stałej objętości
Symbol laboratorium
Nr pracowni
92
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
objętość cieczy/?l
Zakres pomiarowy/metoda
(1 ÷ 10 000) ?l
Niepewność rozszerzona
(0,025 ÷ 15) ?l
cena

74 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Wzorcowanie trzech punktów pomiarowych dla pipet tłokowych o zmiennej objętości. Dla pipet tłokowych o stałej objętości, cena za wzorcowanie obliczana jest wg stawki godzinowej.