Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r61400894199,Gestosciomierz-oscylacyjny-w-jednej-temperaturze-w-miejscu-ustawienia.html
2020-01-29, 08:39

Gęstościomierz oscylacyjny, w jednej temperaturze, w miejscu ustawienia


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Gęstościomierz oscylacyjny, w jednej temperaturze, w miejscu ustawienia
Symbol laboratorium
Nr pracowni
74
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
gęstość cieczy
Zakres pomiarowy/metoda
(0,6 ÷ 2,0) g/cm3 gęstościomierz oscylacyjny
Niepewność rozszerzona
(0,00002 ÷ 0,001) g/cm3
cena

813 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
W kosztach wzorcowania uwzględniono koszt CRM.