Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r6097809223392,DT-82024.html
18.05.2024, 12:17

HUBMAR S.C. Mariusz Konopka, Hubert Wykowski


Skrócona nazwa podmiotu
HUBMAR S.C.
Adres podmiotu
18-400 Łomża
ul. Przemysłowa 3

HUBMAR S.C. Mariusz Konopka, Hubert Wykowski

Numer cechy
0615 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
DT 8/2024 2024-02-06 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
DT 8/2024
  1. ul. Przemysłowa 5, 18-400, Łomża
aktywny