Ciało stałe, w jednej temperaturze


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Ciało stałe, w jednej temperaturze
Symbol laboratorium
Nr pracowni
74
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
gęstość ciała stałego
Zakres pomiarowy/metoda
(0,8 ÷ 22) g/cm3 ważenie hydrostatyczne
Niepewność rozszerzona
(0,0001 ÷ 0,001) g/cm3
cena

202 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Wykonanie pomiarów o niepewności mniejszej niż 0,0001 g/cm3 wymaga indywidualnej kalkulacji ceny.