Poziomnica elektroniczna - za pomocą generatora małych kątów


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Poziomnica elektroniczna - za pomocą generatora małych kątów
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
błąd wskazywanego kąta nachylenia
Zakres pomiarowy/metoda
(0 ÷ 40)'
Niepewność rozszerzona
zależna od rozdzielczości poziomnicy (≥ 0,3)"
cena

390 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Wzorcowanie w jednym zakresie pomiarowym jednej głowicy
Kontakt

Katarzyna Nicińska; katarzyna.nicinska@gum.gov.pl; tel.: 22 581 94 84