Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r6036511257,Pikoamperomierze.html
2019-08-22, 16:19

Pikoamperomierze


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Pikoamperomierze
Symbol laboratorium
Nr pracowni
52
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
prąd elektryczny stały
Zakres pomiarowy/metoda
poniżej lub równa 0,1 mA metoda bezpośredniego porównania z kalibratorem
Niepewność rozszerzona
9,5E-05 A/A do 6E-03 A/A
cena

26 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za punkt pomiarowy