Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r599974,DT-3282020.html
25.05.2024, 06:54

BAGORA Barbara Godawska


Skrócona nazwa podmiotu
BAGORA
Adres podmiotu
39-220 Pilzno
ul. Kraszewskiego 99

BAGORA Barbara Godawska

Numer cechy
0453 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
ZDT 19/2023 2023-04-12 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy analogowy i cyfrowy

Przekształcenie z BAGORA Barbara Godawska na BAGORA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

DT 328/2020 2020-12-16 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy analogowy i cyfrowy

Przekształcenie z BAGORA Barbara Godawska na BAGORA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
ZDT 19/2023
  1. ul. Kraszewskiego 44, 39-220, Pilzno
  2. ul. Towarowa 12, 35-231, Rzeszów
  3. Straszęcin 4, 39-218, Straszęcin
aktywny
DT 328/2020
  1. ul. Kraszewskiego 44, 39-220, Pilzno
  2. ul. Towarowa 12, 35-231, Rzeszów
aktywny