Miernik poziomu dźwięku z filtrami pasmowymi 1/3-oktawowymi w zakresie częstotliwości ultradźwiękowych


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Miernik poziomu dźwięku z filtrami pasmowymi 1/3-oktawowymi w zakresie częstotliwości ultradźwiękowych
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
- charakterystyka częstotliwościowa mikrofonu; - tłumienie względne filtrów; - odpowiedź miernika z filtrami na elektryczne sygnały pomiarowe
Zakres pomiarowy/metoda
10 kHz - 40 kHz
Niepewność rozszerzona
0,2 dB ÷ 0,5 dB 0,2 dB ÷ 0,3 dB 0,2 dB
cena

1170 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
Niepewność zależy od częstotliwości pomiarowej i rodzaju mikrofonu, w jaki wyposażony jest miernik / od wartości tłumienia względnego filtru.
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

Danuta Dobrowolska: danuta.dobrowolska@gum.gov.pl ; tel. 22 581 9123