Multimetry


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Multimetry
Symbol laboratorium
Nr pracowni
52
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
prąd elektryczny przemienny
Zakres pomiarowy/metoda
0,1 mA ÷ 10 A (10 Hz ÷ 10 kHz) metoda bezpośredniego porównania
Niepewność rozszerzona
3,6E-04 A/A do 3,4E-03 A/A
cena

29.90 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za punkt pomiarowy